Hjem
 
Dagens forsidesaker
Orientering om situasjonen i Landslaget PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
fredag 11. april 2014 13:01

Hentet fra LLH sin nettside: 

I forbindelse med at Hans Nissen skal slutte i stillingen som generalsekretær, tok styreleder på styremøtet 20.3.2014 opp som en hastesak om sekretariatet skulle flyttes fra Trondheim til Kulturvernets hus i Oslo. Dette ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Dette var på tvers av strategi- og handlingsplan vedtatt på landsmøte i juni 2013, så styret gikk her ut over sine fullmakter. Saken var heller ikke utredet verken når det gjaldt økonomiske, faglige eller praktiske konsekvenser.


Informasjon om styrevedtaket kom ut til lokale og regionale lag, og det førte til krav om ekstraordinært landsmøte for å kunne diskutere strategi- og handlingsplan, herunder lokalisering av sekretariatet, og for å velge nytt styre. Ifølge vedtektene kan ekstraordinært landsmøte innkalles dersom det blir krevd av minst 1/10 av de lokale lagene. Landslaget har per dato ca. 385 medlemslag, så 39 lag ville være minstekravet. Til 28.3.2014 hadde det kommet krav om ekstraordinært landsmøte fra hele 59 lag. Dette ble da kunngjort for styret.


30.3.2014 kom det melding fra styremedlem Jørg Eirik Waula og styreleder Beint Foss om at de trakk seg fra sine verv. Varamedlemmer rykket opp i deres sted, og nestleder rykket opp som fungerende styreleder (styreoversikt vedlagt).


Det fungerende styret, fulltallig med vararepresentanter, holdt 3.4.2014 telefonmøte der vedtaket fra 20.3.2014 om at sekretariatet skulle flyttes fra Trondheim til Kulturvernets Hus i Oslo, ble opphevet. Vedtaket var enstemmig. Kravet om ekstraordinært landsmøte ble også diskutert. Det fungerende styret så helst at en unngikk å holde enda et ekstraordinært landsmøte i inneværende periode. Et kompromissforslag som ble fremmet, var å holde et landsomfattende organisasjonsseminar der mange av de samme sakene som på et landsmøte kunne diskuteres, men med den forskjell at et seminar ikke er et vedtaksført organ. På Landsseminaret er det ønskelig at hele organisasjonen tas opp til brei drøfting og at seminaret får god oppslutning fra hele landet.


Per 8.4.2014 hadde det kommet krav fra hele 72 medlemslag (se liste). Disse lagene er nå kontaktet med spørsmål om de med den endrede situasjonen kan frafalle kravet om ekstraordinært landsmøte, dette under forutsetning av at det blir arrangert et landsomfattende seminar høsten 2014. Lagene er bedt om en snarlig tilbakemelding, og helst innen 24.4.2014. Styremøte er berammet til 25.4., og styret vil da, viss kravet blir frafalt, starte planleggingen av et landsomfattende seminar. Viss kravet blir opprettholdt, starter forberedelsene til et ekstraordinært landsmøte.

Sist oppdatert fredag 11. april 2014 13:35
 
Styret i landslaget har vedtatt å flytte sekretariatet til Oslo PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
mandag 24. mars 2014 11:51

Styret i Landslaget for lokalhistorie vedtok den 20. mars å flytte sekretariatet til Kulturvernets hus i Oslo. Flyttingen skal skje innen 1. mai. Kulturvernforbundet skal ta over driften av Landslaget for lokalhistorie i den tiden det tar å få en ny generalsekretær på plass. Styret håper en ny generalsekretær kan være på plass i Oslo i august.

Dette ble vedtatt med fire mot tre stemmer. Det var stor uenighet i styret om dette vedtaket. Vedtaket ble fattet uten at iniativtakerne til flyttingen la fram noe budsjett for hva dette vil koste. Det ble heller ikke lagt fram noen tall for hva Kulturvernforbundet, som leier ut lokalene i Kulturvernets hus, tar i leie. De som stemte mot en flytting understreket både i forkant og under møtet at medlemslagene burde få uttale seg i en så viktig sak.

Sekretariatet håper at dette ikke vil gå ut over de daglige oppgavene. Vi går nå inn i en hektisk tid med momsrefusjonssøknader, søknader til departementer og kulturrådet.

Målselv Historielag skal behandle denne saken på styremøte på torsdag og det jobbes med en felles uttalelse fra historielagene i nord.

 
Vikingreise 28.-30. mai 2014 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
mandag 24. mars 2014 11:46

I fotsporene til Tore Hund og Asbjørn Selsbane.

Bli med på Troms historielags reise bakover i tid og opplev dramatikken omkring en kornhandel som endte med slaget på Stiklestad. Saken var at Håløygarane nekta å bøye seg for makta i sør og forbudet mot å kjøpe korn sørfra!

Start onsdag 28. mai kl 20 Hurtigbåtkaia: Spennende byvandring blant kulturskatter i Harstad. Torsdag 29. mai: Vandring på Asbjørn Selsbanes Trondarnes med besøk på Trondenes historiske senter m/lunsj. Informasjon om det nye Bjarkøyprosjektet med Tore Hunds vikingskip. Festmiddag. Fredag 30. mai: Busstur til Bjarkøy. Vandring i fotsporene etter Tore Hund. Lunsj på Bjarkøy. Avslutning i Harstad fredag kl 1800.

Nærmere informasjon og påmelding (innen 23. april) finner du på www.tromshistorielag.no.

 
Forslagene til nye veinavn i Målselv er klar PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
mandag 17. mars 2014 10:06

Eller kanskje overskriften burde være  "...nye vegnavn...". Du kan se kommunens innstilling her http://www.malselv.kommune.no/forslag-til-nye-vegnavn.315893.no.html og sikkert gå inn på kommunens nye Facebookside og mene noe om dette :-). Endelig vedtak ventes i løpet av mars. Det er litt pussig med denne bruken av "vegen" da det vel knappest er noen fastboende som bruker denne formen i sin dagligtale!

Sist oppdatert mandag 17. mars 2014 11:22
 
Årsmøte Troms Historielag - Dag 2 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
lørdag 15. mars 2014 21:24

Så var den andre og siste dagen av årets årsmøte i Troms Historielag unnagjort. For de som bodde på gjestegården startet dagen rolig med en god frokost.

IMG 0002

For de fastboende startet dagen mer strevsomt. "Kyrre" hadde dumpet mellom 20 og 40 cm nysnø på bakken i løpet av natta og mange måtte til med spaden for å få bilen på veien. Her i fra et tilfeldig hus jeg passerte på veien

IMG 0030

Første post på dagens program var en guidet busstur i Målselv sitt krigshistoriske landskap. Elin Myhre fra Troms Historielag og Oddlaug Lakseide fra Målselv ønsket velkommen ombord.

IMG 0011 IMG 0013 

Hovedguide på turen var Målselv sin egen lokalhistoriker Vidkunn Haugli

IMG 0021

Og da vi kom til den gamle Todt leiren høgtun som senere ble skolested var det tidligere rektor Elsa Nymo fra Målselv som fortalte om stedets krigshistorie, skolehistorie og om arkitekturen på stedet.

IMG 0038

Ved trollhaugen passerte vi minnesmerket "Nybyggerkona" av Per Ung. Hun var i dag ganske nedsnødd.

IMG 0036

På Bardufoss stoppet vi ved krigsminnemonumentet Touchpoint. Her tok vi et samlebilde av den gale gjengen som drar på bussvandring i ekstremvær

IMG 0054

Før vi tok kaffe og hjemmebakt rabarbrakake ute i det fri i det fine været.

IMG 0072

Tilbake på gjestegården etter mye historsk påfyll under turen var det klart for en fortreffelig lunsj. Uten mat og drikke...

IMG 0080

Etter lunsjen fortsatte årsmøtet, der de siste punktene på sakslista ble greit gått gjennom.

Så var det åresalg, der hvert lag hadde bidratt med gavepremier fra egen historisk produksjon. Det ble en lang og trivelig seansse i år da det var mange produkter å lodde ut.

IMG 0084

Til slutt fikk hvert av de fremmøtte lagene 10 minutter til å presentere sitt lag. Det var interessant å få høre hva de enkelte drev med og se bredden i det historielagene driver med. Her er det Oddlaug Lakseide fra årets vertslag som forteller om Målselv Historielag.

IMG 0100

 

Sist oppdatert lørdag 15. mars 2014 21:44
 
Årsmøtet i Troms Historielag er i gang PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
lørdag 15. mars 2014 00:06

Da er første dag av årsmøtet i Troms Historielag unnagjort. Det ble en begivenhetsrik ettermiddag der stormen "Kyrre" var påtrengende i sitt nærvær, men delegatene kom fram uansett. Vi står han av her oppe i nord.

IMG 0206

Leder i Målselv Historielag, Oddlaug Lakseide, har ansvar for å sette sammen årsmøtemappen. 

 

 IMG 0224

En matbit smakte godt for de som har reist langt. 

 

 IMG 0226

Ærverdige gamle Rundhaug Gjestegård var lokale i år. Møtelokalet er på et gammelt tørkeloft.

 

IMG 0230

Godt humør hos delegatene. Mellom 25 og 30 personer deltok på den første kvelden.

 

IMG 0247

Årsmøtet er godt i gang og det stemmes over en av årsmøtesakene.

 

IMG 0280

En treretters middag på tampen av første dag. Her starter vi med en allsang.

 

IMG 0302

Før vi legger ut på vandring. Ingen skal si av vi i Nord-Norge er redd en liten vinterstorm. "Ut på tur, aldri sur" og "Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær" er jo kjente uttrykk her oppe i nord.

 

IMG 0009

Så vandra vi bort til ei grotte i fjellet, en gang hugget ut for hånd av russefanger fra en nærliggende fangeleir under krigen 40-45.

 

IMG 0011

Der fabelaktige Mellembygd Mannskor underholdt oss en liten time med sang og historiefortelling.

 

IMG 0022

Og publikum som bestod av årsmøtedeltakere og andre fremmøtte hadde det storveis.

fortsettelse i morgen...

:-)

Sist oppdatert lørdag 15. mars 2014 22:03
 
Minneinnsamlinga - innleveringsfristen er forlenget til 31.12 2014 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
torsdag 06. mars 2014 20:41
Følgende melding er fra LLH sin nettside. Har du en historie du vil dele så kontakt historielaget. Fristen for å levere er forlenget ut året.
 
"Livshistorier frå heile Noreg. Er du født før 1950? Bli med på aksjonen Mange stemmer frå levde liv! Her samlar vi forteljingar om livet i Noreg, slik folk sjølv hugsar det.
Du kan fortelje om deg sjølv, eller du kan intervjue nokon du kjenner. Om du ikkje er glad i å skrive, kan nokon intervjue deg. Du vel sjølv kva for språk og kva for dialekt du vil bruke, og om du vil skrive på pc eller for hand. Send gjerne svaret som vedlegg til e-post. Viss du er usikker på rettskriving og grammatikk, er det ingen hindring. Det viktigaste er at vi skjønner kva du meiner. Vi har erfaring med å lese alle slags handskrifter.
Du trur kanskje ikkje at livet ditt er verdt å skrive ned – fordi det har vore heilt vanlig. Men det vanlige livet er ein viktig del av vår felles historie. Dessverre er det mykje som blir gløymd fordi vi ikkje tenker på å skrive det ned.

Frist for å sende inn forteljinga di til aksjonen er forlenget til 31.12 2014."
Sist oppdatert torsdag 06. mars 2014 20:43
 
Kopirett © 2014 Målselv Historielag. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.
 

Besøkende

002082
I dagI dag4
I gårI går25
Denne ukenDenne uken4
Denne månedenDenne måneden402
Innlogget nå 0
Gjester nå 3

Fra vårt bildearkiv

  • Bildetekst:

    Dette er en gammel enhåndssigd fra Målselv.

Spørreundersøkelse

Hva vil du se mer av...