Hjem Nyheter
Troms historielag sin grunnlovsfeiring - vi sponser litt av påmeldingsavgiften PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
mandag 08. september 2014 10:28

Besøk nettsiden til Troms Historielag (link nede i venstre hjørne på nettsiden vår). Der står det en fyldig omtale av deres planlagte grunnlovsfeiring 19.-21. september 2014. Målselv historielag har bestemt at de av lagets medlemmer som ønsker å delta på dette kan få sponset kr. 500,- av påmeldingsavgiften. 

Sist oppdatert mandag 08. september 2014 10:33
 
Vise og kulturfestival 5-7. september i Aursfjord PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
tirsdag 02. september 2014 18:15

Hei. Ville bare tipse om et arrangement som kan være interessant for historieinteresserte! Helga 5.-7. september arrangeres vise/kulturfestival i Aursfjord, Malangen, Balsfjord kommune. I tillegg til fullt program med musikk og litteratur, blir det guidet vandring til Birtehula, og guidet vandring langs fossene fra Aursfjordsaga og oppover. Det blir også visning av saga, og foredrag om Malangen. Kristian Moldenæs fra MT museum kommer og viser bilder fra arkivet, ukjente bilder man ikke vet navnene på. Blir kjempeglad om dere kan dele denne infoen med andre historiefolk!

Mvh
Lill-Karin Nyland (www.viseklubbensaga.com)

Sist oppdatert tirsdag 02. september 2014 18:23
 
Grunnlovsjubileet i Målselv august 2014 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
søndag 31. august 2014 22:42

Søndag 31. august 2014 feiret Målselv grunnloven vår. Det ble gjort ved en festhelg i og rundt Istindportalen i Heggelia. Utenfor var det boder og underholdning fra klokka 12 - 16 og inne i Istindportalen ble festforestillingen Kong Nor spilt. Offisiel gjest ved feiringen var stortingspresident Olemic Thommessen.

HistorielagetHISTORIELAGETOIL-IMG-2515

Målselv Historielag hadde det ærefulle oppdrag å ønske gjesten velkommen. Her står Elsa Nymo, Oddlaug Lakseide, Gunnar Grøtte og Karl Hasvold festpyntet på historielagets stand.

HistorielagetHISTORIELAGETOIL-IMG-2580 0004

Og her ankommer stortingspresidenten og ordfører Helene Rognli i Midt-Troms Musuem sin fine gamle bil, rattet av Kristian Moldenæs.

HistorielagetHISTORIELAGETOIL-IMG-2656

Elsa Nymo fra historielaget overrakte en liten gave fra laget til stortingspresidenten, en sveipa skål laget av Gunnar Grøtte og et hefte fra museet om målselvhåndverk. Olemic fikk også en skrivelse om målselvnepa, som er like gammel som grunnloven. Han fikk selvfølgelig også smake litt nepe.

HistorielagetHISTORIELAGETOIL-IMG-2671

Stortingspresident Olemic Thommessen hilser på Gunnar Grøtte som hadde laget gaven han fikk.

HistorielagetHISTORIELAGETOIL-IMG-2682

Stortingspresidenten med følge tok seg svært god tid utenfor Istindportalen til å gå rundt og kikke på aktivitetene og til å hilse på folk. Det var salgsboder med håndverk og matvarer, underholdning med Målselv spelemannslag, Nerbygda revylag og Bardufoss skolekorps. Forsvaret stilte med sine nye helikopter, beltekjøretøy og en del maskiner fra Brann og Redning.

Sist oppdatert tirsdag 02. september 2014 11:43
 
I Jan Baalsruds fotspor - Foredrag Istindportalen PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
onsdag 20. august 2014 16:59

Baalsrud

 
Grunnloven og Nord-Norge PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
onsdag 20. august 2014 16:53

GrunnlovenogNordNorge

Sist oppdatert onsdag 20. august 2014 16:59
 
Sager, møller og stamper etterlyses til årets kalender PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
onsdag 20. august 2014 16:46

I år skal Målselvkalenderen ta for seg noen av de mer enn 200 sagene, stampene og møllene som har eksistert i Målselv. I den forbindelse trenger vi hjelp til å finne rester av slike rundt om i bygda. Noen vet vi om allerede, men kjenner du til fremdeles synlige rester av slike byggverk så er det fint om vi får tips om dette. Ideelt sett bør det også finnes f.eks bilder av saga i drift og/eller etterlatenskaper som er assosiert med saga og som kan tas bilde av i dag. Send oss en e-post med tips!

Sist oppdatert onsdag 20. august 2014 16:51
 
Invitasjon fra Lenvik Historielag PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
mandag 19. mai 2014 22:17

Hei naboer!

Vi har medlemsmøte i Lenvik Historielag torsdag 22. mai. Vi har invitert og får besøk av Håvard Dahl Bratrein som vil snakke om «Lenvik og Ottar». Jeg vil tro at dette emnet vil ha interesse langt ut over Lenviks grenser, og derfor tillater jeg meg å gjøre dere oppmerksom på begivenheten. Det er medlemsmøte, men åpent for alle historieinteresserte.

Møtet holdes altså torsdag 22. mai kl. 1800 på Finnsnes hotell.

 
Dokumentarkiv etter Håkon Kyllingmark PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
søndag 04. mai 2014 16:47
HakonKyllingmark

Dokumentarkiv etter Håkon Kyllingmark som under krigen holdt til på KARI-basen. Han var med på å bygge opp en organisert motstandsbevegelse i Nord-Norge fra desember 1940.

Dette er dokumenter som Stig Magne Hagen fikk overlevert og han ga dem videre i lag med bilder og effekter til Forsvarsmuseet i Bardu, men før han gjorde det scannet han inn bildene og dokumentene.

Stig Magne har gitt dette materialet videre til Historielaget og bedt oss tilgjengeliggjøre dette for inetersserte.

Det hører også med en 50-60 bilder til dette materialet og Historielaget vil også legge ut disse her på nettsiden i bildearkivet. Artikkelen vil bli oppdatert med informasjon om dette når det er klart.

Kyllingmark ble kalt "Høvdingen fra nord" og han var en person som fikk til mye men som gjorde lite ut av seg selv. Forsvarsmuseet vil 8. mai i år åpne en utstilling med noe av dette materialet og en del ting som har tilhørt Kyllingmark.

Etter krigen bidro Kyllingmark også sterkt i Nord-Norge med gjenoppbyggingen og ad politisk vei jobbet han med bygging av småflyplasser, broer, veier  og tuneller her oppe i Nord.

 

 

 

 

Dokumentene finner du i vårt "Historiske arkiv" i toppmenyen, men du kan også åpne dem direkte her. Merk at størrelsen på pdf-filene varierer fra 4-49 MB i størrelse.

 

Sist oppdatert mandag 05. mai 2014 14:16
 
Nasjonal veterandag 8. mai 2014 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
søndag 04. mai 2014 14:45

Vedlagt oversendes invitasjoner og informasjon om å overvære de ulike deler av markeringen på Frigjøringsdagen og den nasjonale Veterandagen 8. mai. Forsvaret, Brigadeveteranene og NVIO sammen med kommuner og støttespillere lager et gjennomgående og variert program i Midt-Troms. Veteraner og pårørende fra nasjonale og internasjonale operasjoner og historie-intresserte er spesielt velkomne. Spesielt vil vi fremheve: 

Veteran1
  • Frokost i Sørreisa
  • Parade på Bardufoss
  • Åpningen av utstillingen på Troms Forsvarsmuseum om motstandsbevegelsen og Håkon Kyllingmark.
  • Åpen leir og gratis lunsj på Setermoen leir
  • Foredrag med Alf R Jacobsen på Setermoen kl 15:00 og i Istindportalen kl 18:00
  • Konsertaften Rock & Kor på Setermoen på kvelden.
  • Markering og Servering på Lapphaugen

 

Vi er spesielt glad for at det ankommer mange gjester og at Regjeringen, Fylkesmann, Fylkesråd og ordfører skal være med å hedre veteraner for deres innsats, hjemme og ute. Vi ønsker selvsagt å nå flest mulig og anmoder om at dere deler invitasjonen til deres bekjente.

 Veteran3


Stig Magne Hagen

 

 

 

Sist oppdatert søndag 04. mai 2014 15:03
 
Se utstillingen «Brent land» på Målselv bibliotek PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
søndag 04. mai 2014 14:38

I anledning 70-årsminnet for brenningen og evakueringen av Finnmark og Nord-Troms er det utgitt en ny bok, samt produsert en vandreutstilling med tittel BRENT LAND av Orkana forlag. Forfatter er Elisabeth Johansen. Les mer på bloggen til biblioteket.

 
Oppdatert ordliste fra Øverbygd PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
søndag 04. mai 2014 14:25

Vi har mottatt noen korreksjoner til Margot Berglund sin ordliste. Dokumentet er derfor oppdatert:

 

 

Sist oppdatert søndag 04. mai 2014 14:35
 
Orientering om situasjonen i Landslaget PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
fredag 11. april 2014 13:01

Hentet fra LLH sin nettside: 

I forbindelse med at Hans Nissen skal slutte i stillingen som generalsekretær, tok styreleder på styremøtet 20.3.2014 opp som en hastesak om sekretariatet skulle flyttes fra Trondheim til Kulturvernets hus i Oslo. Dette ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Dette var på tvers av strategi- og handlingsplan vedtatt på landsmøte i juni 2013, så styret gikk her ut over sine fullmakter. Saken var heller ikke utredet verken når det gjaldt økonomiske, faglige eller praktiske konsekvenser.


Informasjon om styrevedtaket kom ut til lokale og regionale lag, og det førte til krav om ekstraordinært landsmøte for å kunne diskutere strategi- og handlingsplan, herunder lokalisering av sekretariatet, og for å velge nytt styre. Ifølge vedtektene kan ekstraordinært landsmøte innkalles dersom det blir krevd av minst 1/10 av de lokale lagene. Landslaget har per dato ca. 385 medlemslag, så 39 lag ville være minstekravet. Til 28.3.2014 hadde det kommet krav om ekstraordinært landsmøte fra hele 59 lag. Dette ble da kunngjort for styret.


30.3.2014 kom det melding fra styremedlem Jørg Eirik Waula og styreleder Beint Foss om at de trakk seg fra sine verv. Varamedlemmer rykket opp i deres sted, og nestleder rykket opp som fungerende styreleder (styreoversikt vedlagt).


Det fungerende styret, fulltallig med vararepresentanter, holdt 3.4.2014 telefonmøte der vedtaket fra 20.3.2014 om at sekretariatet skulle flyttes fra Trondheim til Kulturvernets Hus i Oslo, ble opphevet. Vedtaket var enstemmig. Kravet om ekstraordinært landsmøte ble også diskutert. Det fungerende styret så helst at en unngikk å holde enda et ekstraordinært landsmøte i inneværende periode. Et kompromissforslag som ble fremmet, var å holde et landsomfattende organisasjonsseminar der mange av de samme sakene som på et landsmøte kunne diskuteres, men med den forskjell at et seminar ikke er et vedtaksført organ. På Landsseminaret er det ønskelig at hele organisasjonen tas opp til brei drøfting og at seminaret får god oppslutning fra hele landet.


Per 8.4.2014 hadde det kommet krav fra hele 72 medlemslag (se liste). Disse lagene er nå kontaktet med spørsmål om de med den endrede situasjonen kan frafalle kravet om ekstraordinært landsmøte, dette under forutsetning av at det blir arrangert et landsomfattende seminar høsten 2014. Lagene er bedt om en snarlig tilbakemelding, og helst innen 24.4.2014. Styremøte er berammet til 25.4., og styret vil da, viss kravet blir frafalt, starte planleggingen av et landsomfattende seminar. Viss kravet blir opprettholdt, starter forberedelsene til et ekstraordinært landsmøte.

Sist oppdatert fredag 11. april 2014 13:35
 
Styret i landslaget har vedtatt å flytte sekretariatet til Oslo PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
mandag 24. mars 2014 11:51

Styret i Landslaget for lokalhistorie vedtok den 20. mars å flytte sekretariatet til Kulturvernets hus i Oslo. Flyttingen skal skje innen 1. mai. Kulturvernforbundet skal ta over driften av Landslaget for lokalhistorie i den tiden det tar å få en ny generalsekretær på plass. Styret håper en ny generalsekretær kan være på plass i Oslo i august.

Dette ble vedtatt med fire mot tre stemmer. Det var stor uenighet i styret om dette vedtaket. Vedtaket ble fattet uten at iniativtakerne til flyttingen la fram noe budsjett for hva dette vil koste. Det ble heller ikke lagt fram noen tall for hva Kulturvernforbundet, som leier ut lokalene i Kulturvernets hus, tar i leie. De som stemte mot en flytting understreket både i forkant og under møtet at medlemslagene burde få uttale seg i en så viktig sak.

Sekretariatet håper at dette ikke vil gå ut over de daglige oppgavene. Vi går nå inn i en hektisk tid med momsrefusjonssøknader, søknader til departementer og kulturrådet.

Målselv Historielag skal behandle denne saken på styremøte på torsdag og det jobbes med en felles uttalelse fra historielagene i nord.

 
Vikingreise 28.-30. mai 2014 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
mandag 24. mars 2014 11:46

I fotsporene til Tore Hund og Asbjørn Selsbane.

Bli med på Troms historielags reise bakover i tid og opplev dramatikken omkring en kornhandel som endte med slaget på Stiklestad. Saken var at Håløygarane nekta å bøye seg for makta i sør og forbudet mot å kjøpe korn sørfra!

Start onsdag 28. mai kl 20 Hurtigbåtkaia: Spennende byvandring blant kulturskatter i Harstad. Torsdag 29. mai: Vandring på Asbjørn Selsbanes Trondarnes med besøk på Trondenes historiske senter m/lunsj. Informasjon om det nye Bjarkøyprosjektet med Tore Hunds vikingskip. Festmiddag. Fredag 30. mai: Busstur til Bjarkøy. Vandring i fotsporene etter Tore Hund. Lunsj på Bjarkøy. Avslutning i Harstad fredag kl 1800.

Nærmere informasjon og påmelding (innen 23. april) finner du på www.tromshistorielag.no.

 
Forslagene til nye veinavn i Målselv er klar PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
mandag 17. mars 2014 10:06

Eller kanskje overskriften burde være  "...nye vegnavn...". Du kan se kommunens innstilling her http://www.malselv.kommune.no/forslag-til-nye-vegnavn.315893.no.html og sikkert gå inn på kommunens nye Facebookside og mene noe om dette :-). Endelig vedtak ventes i løpet av mars. Det er litt pussig med denne bruken av "vegen" da det vel knappest er noen fastboende som bruker denne formen i sin dagligtale!

Sist oppdatert mandag 17. mars 2014 11:22
 
Årsmøte Troms Historielag - Dag 2 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
lørdag 15. mars 2014 21:24

Så var den andre og siste dagen av årets årsmøte i Troms Historielag unnagjort. For de som bodde på gjestegården startet dagen rolig med en god frokost.

IMG 0002

For de fastboende startet dagen mer strevsomt. "Kyrre" hadde dumpet mellom 20 og 40 cm nysnø på bakken i løpet av natta og mange måtte til med spaden for å få bilen på veien. Her i fra et tilfeldig hus jeg passerte på veien

IMG 0030

Første post på dagens program var en guidet busstur i Målselv sitt krigshistoriske landskap. Elin Myhre fra Troms Historielag og Oddlaug Lakseide fra Målselv ønsket velkommen ombord.

IMG 0011 IMG 0013 

Hovedguide på turen var Målselv sin egen lokalhistoriker Vidkunn Haugli

IMG 0021

Og da vi kom til den gamle Todt leiren høgtun som senere ble skolested var det tidligere rektor Elsa Nymo fra Målselv som fortalte om stedets krigshistorie, skolehistorie og om arkitekturen på stedet.

IMG 0038

Ved trollhaugen passerte vi minnesmerket "Nybyggerkona" av Per Ung. Hun var i dag ganske nedsnødd.

IMG 0036

På Bardufoss stoppet vi ved krigsminnemonumentet Touchpoint. Her tok vi et samlebilde av den gale gjengen som drar på bussvandring i ekstremvær

IMG 0054

Før vi tok kaffe og hjemmebakt rabarbrakake ute i det fri i det fine været.

IMG 0072

Tilbake på gjestegården etter mye historsk påfyll under turen var det klart for en fortreffelig lunsj. Uten mat og drikke...

IMG 0080

Etter lunsjen fortsatte årsmøtet, der de siste punktene på sakslista ble greit gått gjennom.

Så var det åresalg, der hvert lag hadde bidratt med gavepremier fra egen historisk produksjon. Det ble en lang og trivelig seansse i år da det var mange produkter å lodde ut.

IMG 0084

Til slutt fikk hvert av de fremmøtte lagene 10 minutter til å presentere sitt lag. Det var interessant å få høre hva de enkelte drev med og se bredden i det historielagene driver med. Her er det Oddlaug Lakseide fra årets vertslag som forteller om Målselv Historielag.

IMG 0100

 

Sist oppdatert lørdag 15. mars 2014 21:44
 
Årsmøtet i Troms Historielag er i gang PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
lørdag 15. mars 2014 00:06

Da er første dag av årsmøtet i Troms Historielag unnagjort. Det ble en begivenhetsrik ettermiddag der stormen "Kyrre" var påtrengende i sitt nærvær, men delegatene kom fram uansett. Vi står han av her oppe i nord.

IMG 0206

Leder i Målselv Historielag, Oddlaug Lakseide, har ansvar for å sette sammen årsmøtemappen. 

 

 IMG 0224

En matbit smakte godt for de som har reist langt. 

 

 IMG 0226

Ærverdige gamle Rundhaug Gjestegård var lokale i år. Møtelokalet er på et gammelt tørkeloft.

 

IMG 0230

Godt humør hos delegatene. Mellom 25 og 30 personer deltok på den første kvelden.

 

IMG 0247

Årsmøtet er godt i gang og det stemmes over en av årsmøtesakene.

 

IMG 0280

En treretters middag på tampen av første dag. Her starter vi med en allsang.

 

IMG 0302

Før vi legger ut på vandring. Ingen skal si av vi i Nord-Norge er redd en liten vinterstorm. "Ut på tur, aldri sur" og "Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær" er jo kjente uttrykk her oppe i nord.

 

IMG 0009

Så vandra vi bort til ei grotte i fjellet, en gang hugget ut for hånd av russefanger fra en nærliggende fangeleir under krigen 40-45.

 

IMG 0011

Der fabelaktige Mellembygd Mannskor underholdt oss en liten time med sang og historiefortelling.

 

IMG 0022

Og publikum som bestod av årsmøtedeltakere og andre fremmøtte hadde det storveis.

fortsettelse i morgen...

:-)

Sist oppdatert lørdag 15. mars 2014 22:03
 
Ny generalsekretær til Landslaget for lokalhistorie PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
onsdag 12. mars 2014 15:36

Generalsekretæren i Landslaget for lokalhistorie har sagt opp sin stilling og styret vil i nærmeste framtid begynne arbeidet med å finne en ny generalsekretær. Stillingen vil bli lyst ut på vanlig måte.

 
Tilbud til medlemmer og andre - Grottekonsert og Guidet busstur PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
fredag 07. mars 2014 10:54

Dere har sikkert fått med dere at årsmøtet i Troms historielag i år foregår i Målselv. Det er Målselv Historielag som er vertskap og årsmøteforhandlingene foregår på Rundhaug Gjestegård. I den anledning vil vi gjerne invitere våre medlemmer og andre interesserte til å delta på følgende:

  1. Fredag 14. mars klokka 21:00. Da innbyr vi til «Grottekonsert – en sanselig vandring». Møt opp ved gjestegården litt før klokka 21:00. Det blir så vandring med historiefortelling bort til grotta der Mellombygd Mannskor holder konsert for oss. Denne konserten er gratis for medlemmer, andre betaler kr. 100,- pr. person.
  2. Lørdag 15. mars klokka 09:00 inviterer vi til en guidet busstur i anledning «Prosjekt krigsminnelandskap Målselv 1940-1995». Møt opp ved gjestegården litt før klokka 09:00. Turen er beregnet ferdig klokka 12:30 og vil gå fra gjestegården via Fredriksberg, Tsjekkerlunden, Moen, Høgtun, Trollhaugen,Bardufoss og Fossmoen. Guide er Vidkunn Haugli med litt hjelp fra andre, blant annet Elsa Nymo på Høgtun. Denne turen er gratis for medlemmer, andre betaler kr. 100,- pr. person.

For begge aktiviteter er det begrenset plass. Det er derfor bindende påmelding etter «førstemann til mølla» prinsippet. Påmelding til Elsa Nymo, mobil 95155485.

 
Minneinnsamlinga - innleveringsfristen er forlenget til 31.12 2014 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
torsdag 06. mars 2014 20:41
Følgende melding er fra LLH sin nettside. Har du en historie du vil dele så kontakt historielaget. Fristen for å levere er forlenget ut året.
 
"Livshistorier frå heile Noreg. Er du født før 1950? Bli med på aksjonen Mange stemmer frå levde liv! Her samlar vi forteljingar om livet i Noreg, slik folk sjølv hugsar det.
Du kan fortelje om deg sjølv, eller du kan intervjue nokon du kjenner. Om du ikkje er glad i å skrive, kan nokon intervjue deg. Du vel sjølv kva for språk og kva for dialekt du vil bruke, og om du vil skrive på pc eller for hand. Send gjerne svaret som vedlegg til e-post. Viss du er usikker på rettskriving og grammatikk, er det ingen hindring. Det viktigaste er at vi skjønner kva du meiner. Vi har erfaring med å lese alle slags handskrifter.
Du trur kanskje ikkje at livet ditt er verdt å skrive ned – fordi det har vore heilt vanlig. Men det vanlige livet er ein viktig del av vår felles historie. Dessverre er det mykje som blir gløymd fordi vi ikkje tenker på å skrive det ned.

Frist for å sende inn forteljinga di til aksjonen er forlenget til 31.12 2014."
Sist oppdatert torsdag 06. mars 2014 20:43
 
Gratulerer med 50-års dagen Olsborg Skole PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
torsdag 27. februar 2014 12:22

I motsetning til hva man kanskje skulle tro har temaet skole i Målselv aldri vært noe statisk eller noe som har vært uten småkrangler og konflikter. Helt fra man rundt 1814 begynte med omgangsskole i bygda der det hvert år var ca. 9 uker skole og frem til dagens sentralskoler så har skolestruktur og til dels innhold vært oppe til diskusjon rett som det var. I 1827 fikk vi lov om allmueskolevesenet i Norge som fastsatte at det skulle være en klokker fast ansatt med ansvar for skolevesenet og at det ved hovedkirken skulle være en fast skole. I 1840 delte man kommunen i to distrikter, nedre og øvre, og  disse ble igjen delt i roder der hver rode skulle ha stasjon på omgang hos de gårdbrukere som hadde høvelig store lokaler. I 1860 fikk vi ny skolelov, som blant annet sa noe om lokaler. I 1870 og 80 årene ble det så bygget flere små skolehus. Disse bestod som oftest av et par klasserom og et rom for læreren. En pedell hadde ansvar for vedfyring og ellers å holde bygget i orden. Disse småskolene var i bruk helt opp til nye sentralskoler ble bygget, og det var i denne prosessen Olsborg skole kom til og ble innviet høsten 1963. I byggenemda for skolen var Gunvald Normo som også ble den første rektor på Olsborg.

Mer skolehistorie kan man lese i Asmund Nilsen sin bok "Skolehistorie for Nedre-Målselv". Der har han i tekst og bilder tatt for seg utviklinga i Målselvskolen fra de tidligste skoletider frem til og med nyskolen på Olsborg stod ferdig i 63 og Karlstad skole i 1970. Han ble ferdig med boka i 1992.

UniversitetetPaStorskogmoen

Eksempel på småskole. Her fra "Universitetet på
Storskogmoen".

AsmundNilsen 

Asmund Nilsen var lærer
på Olsborg skole. Han har
skrevet om Målselv sin
skolehistorie.

GunvaldNordmo
Gunvald Nordmo som var den første rektoren på Olsborg skole. Bildeeier er Rolf Nordmo.

 

Data
Tidlig ute med data. Valgfag EDB, 9. klasse 1992.

 

Marit 0001
En første skoledag i 1970.

 

Marit 0002
På tur inn til første skoletime. Frøken Taraldsen har mistet hodet :-) og det bygges i bakgrunnen, antakelig den nye fløya for forming og sløyd.

 

Marit 0003
17. mai toget startet som regel i fra skolen på 70-tallet...

Marit 0004
...og fortsatte oppover Moen til MSAH, tok en runde der og fortsatte ned til Samfunnshuset for brus, is, pølse og lek og moro. Dette bildet er vel tatt på tur nedover, rett før Samfunnshuset.

Sist oppdatert torsdag 27. februar 2014 20:13
 
«StartForrige12345678910NesteSiste»

Side 3 av 11
Kopirett © 2016 Målselv Historielag. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.